Kain_i_Abel_(Carl_Poellath)

„Możesz”, czyli wielkie zamieszanie o jedno słowo

Możesz czy musisz? Znaczenie tych dwóch słów jest zgoła odmienne, a jednak można je pomylić. Hebrajskie timszel pochodzące z Księgi Rodzaju pokazuje, jak jedno słowo może mieć znaczenie dla sensu szerszej wypowiedzi. W większości chrześcijańskich przekładów Starego Testamentu przetłumaczono je na „musisz / masz [zapanować nad grzechem]”, podczas gdy powinno to być „możesz, masz zdolność”. Dlaczego to ważne? Bo to słowa Boga do Kaina, w odniesieniu do jego zamiaru zamordowania brata. Bóg mówiąc „możesz”, daje człowiekowi wolną wolę, coś, co odróżnia go od innych istot tego świata.

Dyskusję na ten temat zainicjował John Steinbeck w swojej powieści Na wschód od Edenu. Po więcej szczegółów jak zawsze odsyłamy do bloga.

Dodaj komentarz

*

*